Atatürk Resmi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
MENU
Hakkımızda

Fakültemiz bünyesinde kurulan Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında, küresel ve bölgesel düzeyde siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, devletlerin, örgütlerin ve diğer güçlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, uluslararası işbirliğinin ve çatışmaların kaynaklarını inceleyen Uluslararası İlişkiler Lisans Programı ile öğretime başlamıştır. Bölümün Uluslararası Siyaset, Siyasi Tarih ve Devletler Hukuku olmak üzere üç Anabilim Dalı mevcuttur.

Öğrencilerimiz ayrıca İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Ekonomi Bölümlerinden de ders seçebilme imkanına sahiptir. Eğitim dili Türkçedir. Ayrıca Uluslararası İlişkiler Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve Doktora Programı bulunmaktadır.

Günümüzde hızla değişmekte olan uluslararası ilişkilerin dinamiklerini anlayabilmek, yorumlayabilmek ve ileriye dönük öngörülerde bulunabilmek için, akademik olarak yeterli donanıma sahip insan gücüne gereksinim vardır. Türkiye’nin kritik stratejik konumunun ülke yararına değerlendirilmesi ve uluslararası ilişkilerde bölgesel bir güç olma iddiasının korunabilmesi, Uluslararası İlişkiler alanındaki insan kaynaklarının daha da geliştirilmesi ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle, son yıllarda Uluslararası İlişkiler bilim dalına giderek artan bir ilgi gösterilmektedir. Programımız, Türkiye’nin bu alanda henüz yeterli olmayan insan gücüne kavuşabilmesi için öğrenci yetiştirmek amacına yönelik olarak açılmıştır.

Yönetim  
Bölüm Başkanı  
Prof. Dr. Hayati AKTAŞ tel: 310 6600
Bölüm Başkan Yardımcısı  
 Dr. Öğr. Üyesi Senem ATVUR tel: 310 6600
Bölüm Başkan Yardımcısı  
 Dr. Öğr. Üyesi Ramazan İZOL tel: 310 6600
Bölüm Sekreteri  
Yadigar AYTAÇ tel: 310 6600

 

Eklenme tarihi : 2021-10-19 16:56:03
Son güncelleme : 2022-03-22 21:31:26