ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERSİ HK.

ULS 205 kodlu Uluslararası Örgütler dersini veren öğretim üyesi, dersin günü ve saatleri değişmiştir. Ders; Dr. Öğr. Üyesi Emete GÖZÜGÜZELLİ tarafından işlenecektir.

Dersin yeni günü ve saatleri şu şekildedir:

Uluslararası Örgütler (Örgün): Cuma 09:00-12:00 C Blok Derslik 6
Uluslararası Örgütler (İkinci Öğretim): Cuma 19:45-22:30 C Blok Derslik 4

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 6600
Tel: 0 242 310 1833