Hakkımızda

Fakültemiz bünyesinde kurulan Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında, küresel ve bölgesel düzeyde siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, devletlerin, örgütlerin ve diğer güçlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, uluslararası işbirliğinin ve çatışmaların kaynaklarını inceleyen Uluslararası İlişkiler Lisans Programı ile öğretime başlamıştır. Bölümün Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih ve Devletler Hukuku olmak üzere üç Anabilim Dalı mevcuttur.

Öğrencilerimiz ayrıca İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Ekonomi Bölümlerinden de ders seçebilme imkanına sahiptir. Eğitim dili Türkçedir. Ayrıca Uluslararası İlişkiler Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve Doktora Programı bulunmaktadır.

Günümüzde hızla değişmekte olan uluslararası ilişkilerin dinamiklerini anlayabilmek, yorumlayabilmek ve ileriye dönük öngörülerde bulunabilmek için, akademik olarak yeterli donanıma sahip insan gücüne gereksinim vardır. Türkiye’nin kritik stratejik konumunun ülke yararına değerlendirilmesi ve uluslararası ilişkilerde bölgesel bir güç olma iddiasının korunabilmesi, Uluslararası İlişkiler alanındaki insan kaynaklarının daha da geliştirilmesi ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle, son yıllarda Uluslararası İlişkiler bilim dalına giderek artan bir ilgi gösterilmektedir. Programımız, Türkiye’nin bu alanda henüz yeterli olmayan insan gücüne kavuşabilmesi için öğrenci yetiştirmek amacına yönelik olarak açılmıştır.

Yönetim
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. B. Esra ÇAYHAN tel: 310 6600
Bölüm Başkan Yardımcısı
 Dr. Öğr. Üyesi Senem ATVUR tel: 310 6600
Bölüm Başkan Yardımcısı
 Dr. Öğr. Üyesi Ramazan İZOL tel: 310 6600
Bölüm Sekreteri
Tuba GÖZLEK tel: 310 6600

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 6600
Tel: 0 242 310 1833